Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πτυχίο: Σχολή Ικάρων

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Φοιτητής