Από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφίων του ΠΜΣ ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας εισακτέων για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024.

Η εγγραφή των νέων φοιτητών/τριών του ΠΜΣ θα γίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής.