Καλώς Ήλθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Φυσικής Περιβάλλοντος» προσφέρεται από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1993 και ο βασικός στόχος του είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες που θα είναι σε θέση να εργαστούν και να αξιολογούν θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Στοχεύει στην παραγωγή ειδικευμένων φυσικών-περιβαλλοντολόγων ικανών να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση των παρόντων και μελλοντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η παγκόσμια αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν τον τίτλο ειδίκευσης (MSc) μετά από δύο έτη σπουδών και μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (PhD), με ελάχιστη διάρκεια τριών πρόσθετων ετών.

Οι πτυχιούχοι αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο σε διάφορα θέματα της περιβαλλοντικής φυσικής, ώστε να απορροφούνται αποτελεσματικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι περισσότεροι από αυτούς εμπλέκονται στην τρέχουσα έρευνα σε διεθνές επίπεδο, σε θέματα που αφορούν το τροποσφαιρικό και στρατοσφαιρικό όζον, την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία και τα αποτελέσματά της στη φωτοχημεία, τα μοντέλα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα κλιματικά μοντέλα, τους αλγορίθμους επεξεργασίας δεδομένων για δορυφορικές εφαρμογές και την ανάπτυξη τεχνικών τηλεπισκόπισης για την παρακολούθηση του πεδίου τη ακτινοβολίας και των μεταβολών της ατμοσφαιρικής σύστασης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει μια διεπιστημονική δομή μέσα στο Τμήμα Φυσικής συνδυάζοντας διδακτικό προσωπικό από διαφορετικά εργαστήρια σχετιζόμενα με περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο βασικός ρόλος ανήκει στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας και συμπληρώνεται από τα επιστημονικά πεδία της Οπτικής, Αστρονομίας, Πυρηνικής Φυσικής. Μέρος των διδασκόντων επίσης προέρχεται από τα Τμήματα Γεωλογίας ΑΠΘ και  Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις στην Φυσική του Περιβάλλοντος, τη Ρευστομηχανική, την Ατμοσφαιρική Οπτική, τη Μετεωρολογία, την Περιβαλλοντική Χημεία, την Εφαρμοσμένη Στατιστική, την σύνθεση Περιβαλλοντικών εκθέσεων και άλλα.