Από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφίων του ΠΜΣ ανακοινώνεται ο προκαταρκτικός πίνακας εισακτέων για το πανεπιστημιακό έτος 2023-2024.

  1. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά μέχρι και την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι πτυχιούχοι. Η τελική λίστα των εισακτέων θα δημοσιευθεί σύντομα.
  2. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι με σειρά κατάταξης 1-10 να ενημερώσουν για την αποδοχή (ή όχι) της εισαγωγής τους μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, στις 13:00, μέσω e-mail στη διεύθυνση msc-env@physics.auth.gr
  3. Αν υπάρξουν κενές θέσεις εισαγωγής, οι επιλαχόντες (σειρά κατάταξης 11 – 15) θα ενημερωθούν μέσω e-mail (στη διεύθυνση που δήλωσαν στην αίτησή τους) και θα πρέπει να απαντήσουν άμεσα για την αποδοχή (ή όχι) της θέσης.
  4. Η 1η συνάντηση των πρωτοετών του ΠΜΣ θα γίνει την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Μεταπτυχιακού Φυσικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο της ΣΘΕ, 2ος όροφος).

 

ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*
α/α αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης Σύνολο μορίων
1 35b635f4-9a57-4c63-b04f-4d8506c587f9 68.13
2 7aa98713-57c5-4eb6-8816-89bc9c0e7a60 63.14
3 9f898941-d010-4580-8dbc-02f1481c8251 61.05
4 8f156a36-5e09-44ca-9843-2e90174a3861 60.48
5 d7079103-82c3-45cc-a1c2-6ecdb654886b 57.08
6 2c1cadd2-8492-4100-9301-ad21911f18af 56.78
7 04438016-ec51-4ea6-8b23-3cc6652c79ee 56.75
8 cfc376a9-e8a7-4265-a7fe-d938f0e118ce 52.81
9 133e7458-a8cc-41ba-9bb4-5eb901789c8a 50.89
10 937a9413-c8a7-46b6-8096-930688cc2604 41.81
11 ae4ce879-1040-4cfb-8f93-6adce0a2836e 36.19
12 aeda2933-fb60-4314-a6a9-bfac9dbec193 27.20
13 f206b8b3-da3c-406b-82b2-0f71dabe5728 25.01
14 30fd7f47-4d0c-49bc-98ea-57f44b02856d 21.98
15 bab9aae8-e46a-48f2-8e6f-b3ef9385e8c1 18.36
16 ef063a57-dc37-4eb9-94e5-230b7cf6f761 17.69
17 0c4cb3db-3aa8-4f3f-8d76-d1b08ff86223 13.68
18 3c02072d-7f72-4a8e-b5bd-6a64dd0601c9 7.36
*Σημειώνεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν ήδη πτυχίο, πρόκειται να γίνουν δεκτοί εφόσον καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023.