Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πτυχίο: Σχολή Ικάρων

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2020

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας στη Θεσσαλονίκη: Κλιματολογία, διαχρονικές τάσεις και φυσικοί μηχανισμοί

Επιβλέπων:  Δημήτριος Μελάς