Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα γίνουν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ανακοίνωση

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις, μπορούν να στείλουν (επωνύμως) e-mail στη διεύθυνση
msc-env@physics.auth.gr για να τους αποσταλεί το link.