Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 12:15 θα πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο του Τμήματος Φυσικής με προσκεκλημένο ομιλητή τον Dr.-Ing. Diego Loyola, senior ερευνητή στο Ινστιτούτο Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης της DLR, Γερμανία, και Επισκέπτη Καθηγητή στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος.

Το θέμα της ομιλίας είναι «Μηχανική μάθηση για την ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων από δορυφορικές παρατηρήσεις». Αφίσα