905, 2023

3η Εκδήλωση με θέμα: «Από τις Σπουδές στο Περιβάλλον στον Κόσμο της Επιστήμης και της Εργασίας»

Tο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ ανακοινώνει την 3η ετήσια εκδήλωση ενημέρωσης των φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές των σπουδών στο Περιβάλλον, φέρνοντας τους σε επαφή με απόφοιτους του ΠΜΣ με αξιοσημείωτη επαγγελματική πορεία. Η [...]

1210, 2022

Κατάταξη υποψηφίων εισαγωγής ακ. έτους 2022-23 – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφίων του ΠΜΣ ανακοινώνεται ο προκαταρκτικός πίνακας εισακτέων για το πανεπιστημιακό έτος 2022-2023. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά μέχρι και την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι πτυχιούχοι. Η τελική [...]

2406, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος, ακ. έτος 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Μέγιστος αριθμός εισακτέων: 10 Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει το χρονικό διάστημα 1-9-2022 ως 25-9-2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://www.physics.auth.gr/msc_applications [...]

405, 2022

2η Εκδήλωση με θέμα: «Από τις Σπουδές στο Περιβάλλον στον Κόσμο της Επιστήμης και της Εργασίας»

Tο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ ανακοινώνει την 2η ετήσια εκδήλωση ενημέρωσης των φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές των σπουδών στο Περιβάλλον, φέρνοντας τους σε επαφή με απόφοιτους του ΠΜΣ με αξιοσημείωτη επαγγελματική πορεία. Η [...]

1210, 2021

Κατάταξη υποψηφίων εισαγωγής ακ. έτους 2021-22 – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφίων του ΠΜΣ ανακοινώνεται ο προκαταρκτικός πίνακας εισακτέων για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά μέχρι και την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι πτυχιούχοι, καθώς και [...]

2207, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος, ακ. έτος 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος  το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Μέγιστος αριθμός εισακτέων: 10 Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει το χρονικό διάστημα 1-9-2021 ως 26-9-2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: [...]