Περιγραφή Μαθήματος


  • Εισαγωγικά στοιχεία για την ακτινοβολία μεγάλου & μικρού μήκους κύματος.
  • Φωτοχημεία, θέρμανση και ψύξη.
  • Ατμοσφαιρικό ισοζύγιο ακτινοβολίας , παγκοσμιο, στο οριο της ατμοσφαιρας και στην επιφάνεια.
  • Δομή της ατμόσφαιρας και ατμοσφαιρική κυκλοφορία: τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα.
  • Μεγάλες κυμάνσεις στην ατμόσφαιρα και τηλεσυνδέσεις.
  • Το κλιματικό σύστημα: κλιματικές διακυμάνσεις και ευαισθησία.
  • Φαινόμενο Θερμοκηπίου: Μεταβολές στο ενεργειακό ισοζύγιο (φυσικές και ανθρωπογενείς) και radiative forcing.
  • Φυσικές μεταβολές: ηφαιστειακή δραστηριότητα, ηλιακή δραστηριότητα.
  • Το όζον σαν κλιματικό αέριο. Στοιχεία από τη φυσική του οριακού στρώματος.
  • Εισαγωγή στα ατμοσφαιρικά μοντέλα

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ601

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Πρώτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Τουρπάλη Κλεαρέτη