Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Β’ ή Γ’ εξάμηνο.

Ραδιενέργεια στην Ατμόσφαιρα:

  • Μηχανισμοί μεταφοράς.
  • Ραδιενέργεια στο Υδάτινο Περιβάλλον.
  • Ραδιενέργεια Εδάφους.
  • Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Πυρηνικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον.
  • Ραδιενέργεια από Πυρηνικές Εκρήξεις στο Περιβάλλον.

Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος:

  • Τρόποι, Συστήματα Ελέγχου.
  • Ραδιενεργός Δόση (Εκτίμηση) και Δοσιμετρία στο Περιβάλλον.
  • Ραδιενεργά Απόβλητα (Παραγωγή – Διαχείριση).
  • Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον.
  • Το Πρόβλημα του Ραδονίου.

 

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ716

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Στυλιανός Στούλος, Χρυσάνθη Τοπάλογλου