Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Β ή στο Γ εξάμηνο.

  • Εισαγωγή στα αριθμητικά μοντέλα.
  • Υπολογιστικές απαιτήσεις των μοντέλων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.
  • Βασικές εξισώσεις μοντέλων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.
  • Μεσοποίηση των εξισώσεων.
  • Παραμετροποίηση.
  • Σύστημα συντεταγμένων.
  • Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης των εξισώσεων.
  • Οριακές και αρχικές συνθήκες.
  • Επαλήθευση των μοντέλων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.
  • Παραδείγματα εφαρμογής.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ710

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μελάς