Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Α’ ή Γ’ εξάμηνο

  • Φασματική απόκριση ακτινομέτρου.
  • Προσδιορισμός συνάρτησης επικάλυψης της διάταξης lidar.
  • Καθορισμός του ύψους οριακού στρώματος με τη διάταξη lidar και της ημερήσιας διακύμανσης του φόρτου των σωματιδίων στην ελεύθερη τροπόσφαιρα.
  • Χωρική κατανομή των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ729

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Αλκιβιάδης Μπάης, Δημήτριος Μπαλής, Κατερίνα Γκαρανέ