Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, μεταξύ 9:30 π.μ. και 12:00 μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής (4ος όροφος), θα παρουσιαστεί το ερευνητικό έργο των Υποψηφίων Διδακτόρων του ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

Τα προγραμματισμένα μαθήματα στο ΠΜΣ δεν θα γίνουν για να δοθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα παρακολούθησης της Ημερίδας.

Πρόγραμμα Ημερίδας