Ζάνης Πρόδρομος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

Μετεωροσκοπείο, 1ος όροφος

Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ (1992). Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες το 1994 (Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών, University of East Anglia, Αγγλία) και Διδακτορικό (PhD) στις Επιστήμες της Φύσης το 1999 (Τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ινστιτούτο Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Βέρνης, Βέρνη, Ελβετία). Την περίοδο 1999-2003 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Φυσικής Ατμόσφαιρας (ΑΠΘ) ενώ την περίδο 2003-2007 ως ερευνητής Δ’ βαθμίδoς στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2007 διορίσθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τομέα Μετετωρολογίας και Κλιματολογίας (ΑΠΘ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η εμπειρία του εστιάζονται στο όζον και φωτο-οξειδωτικά, στα αιωρούμενα σωματίδια, στην αέρια ρύπανση, στην κλιματική αλλαγή, στις αλληλεπιδράσεις της σύστασης της ατμόσφαιρας και κλίματος καθώς και σε περιοχικά αριθμητικά μοντέλα κλίματος και ποιότητας αέρα. Έχει 83 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 81 δημοσιεύεις σε πρακτικά συνεδρίων με περισσότερες απο 1500 ετεροαναφορές και H-factor 28, ενώ έχει συμμετάσχει σε 23 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι συντονιστής του διαγωνισμού «Outstanding Student Poster» της «Εuropean Geophysical Union-EGU» και Διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2018 -2019).

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημεία Περιβάλλοντος