Τοπάλογλου Χρυσάνθη

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Κτ. Σχολής Θετικών Επιστημών, Ανατολική Πτέρυγα 1ος όροφος, Τομέας ΠΦ&ΦΣΣ

Ονομάζομαι Χρυσάνθη Τοπάλογλου και είμαι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές σπουδές μου στο Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ το 1996 και ακολούθησε η εισαγωγή μου μετά από εξετάσεις στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος από το οποίο απεφοίτησα με βαθμό 9.13. Η διπλωματική εργασία μου στο ΠΜΣ βασίστηκε στην ανάπτυξη, την οργάνωση και τον έλεγχο της λειτουργίας μονάδας για τον προσδιορισμό της φασματικής απόκρισης ακτινομετρικών οργάνων στην περιοχή του υπεριώδους η οποία λειτουργεί έως σήμερα στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, τόσο για την διενέργεια των τακτικών βαθμονομήσεων των ακτινομέτρων του ΕΦΑ όσο και της υλοποίησης πειραματικών ασκήσεων στο πλαίσιο μαθημάτων του ΠΜΣ

Μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος, εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή, με τίτλο «Θεωρητική και πειραματική μελέτη των μεταβολών της ακτινικής ροής της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας», με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μπάη. Εργάστηκα στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως επιστημονικός συνεργάτης, αδιαλείπτως από το 2000 έως το 2007, σε πλήθος ευρωπαϊκών αλλά και ελληνικών προγραμμάτων (ADMIRA, INSPECTRO, SCOUT, UVNET κ.α)

Στα διδακτικά μου καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία του Εργαστηρίου Ατομικής Φυσικής, του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής και του Γενικού Εργαστηρίου ενώ τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας βαθμονόμησης των ακτινομετρικών οργάνων μέσω του προσδιορισμού των παραμέτρων που την επηρεάζουν, ο έλεγχος των μετρήσεων ευρέως φάσματος από τα όργανα αυτά καθώς και η επικείμενη οργάνωση και λειτουργία μονάδας φασματοφωτομετρίας υπερύθρου (FTIR) για τον προσδιορισμό των ολικών στηλών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος