Μπαλής Δημήτριος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 4ος όροφος ΣΘΕ

Ο Δημήτρης Μπαλής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966. Αποφοίτησε από τη ΓΣΘ το 1984 και πήρε το πτυχίο του Φυσικού στο ΑΠΘ το 1989. Το 1997 έγινε διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής στο τομέα της Φυσικής του Περιβάλλοντος. Σήμερα είναι καθηγητής στο εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, διδάσκει στο Μεταπτυχιακό της Φυσικής Περιβάλλοντος και ασχολείται ερευνητικά με θέματα που άπτονται των παγκόσμιων μεταβολών του κλίματος και των μεταβολών του στρώματος του όζοντος και στην τηλεπισκόπηση της σύστασης της ατμόσφαιρας με έμφαση στα αιωρούμενα σωματίδια . Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος και εθνικός εκπρόσωπος στη δράση της Ε.Ε. «Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος». Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικώς υπεύθυνος σε δεκάδες ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε, του ΕΟΔ και της EUMETSAT. Είναι συγγραφέας περίπου 130 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές και έχουν γίνει στο έργο του περίπου 3000 ετεροαναφορές.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Ανάλυση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων
- Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων
- Αιωρούμενα Σωματίδια
- Διαχείριση Περιβάλλοντος
- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Εργαστηριακές Ασκήσεις και Μετρήσεις Πεδίου