Μελάς Δημήτριος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 2ος όροφος

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Περιβαλλοντική Μετεωρολογία
- Διαχείριση Περιβάλλοντος
- Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας
- Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας
- Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας
- Πρακτική Άσκηση
- Θέματα Περιβαλλοντικής Έρευνας