Γκαρανέ Κατερίνα

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

4ος όροφος κτιρίου ΦΜΣ, ανατολική πτέρυγα

Dr. Katerina Garane studied Physics at the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), Greece, and received her Bachelor Degree in 1999. Then, she attended the postgraduate studies program of “Environmental Physics” of AUTh and was awarded her Master’s Degree in 2001. She successfully defended her PhD thesis, titled “Contribution to the study of changes in the spectrum of ultraviolet solar radiation in various time scales”, on December 2007.

She is currently a permanent staff member at the Laboratory of Atmospheric Physics of AUTh, and besides teaching courses in the field of Atmospheric Physics to under- and post- graduate students, she continues her research work. Her research interests and activities include the validation of long term global total ozone column records from satellite observations, comparison against ground based instrumentation and solar UV measurements’ quality control and statistical analysis.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Εργαστηριακές Ασκήσεις και Μετρήσεις Πεδίου
- Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων
- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων