Γιαμά Ευφροσύνη

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

8ος οροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών

Η Δρ. Γιαμά είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (2001), έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος, από το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ (2004) και είναι διδάκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (2010) με θέμα την Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κτιρίων. Παρουσιάζει συμμετοχή σε περισσότερα από 25 ερευνητικά έργα σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων, ενεργειακών συστημάτων και υλικών, σχεδιασμού και αξιολόγησης ενεργειακών επενδύσεων. Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων, Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. και Ενεργειακές Επιθεωρήσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διαθέτει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε τεχνικά εγχειρίδια, κεφάλαια βιβλίων, επιστημονικές εκδόσεις με κρίση και δημοσιευμένες εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια μετά από κρίση του πλήρους κειμένου ή της περίληψης.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εργαλεία και Μεθοδολογίες Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης