Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Πτυχίο: Σχολή Ικάρων

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2019

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μεταβολές της ορατότητας στο Αεροδρόμιο Μακεδονία και συσχέτιση με το οπτικό βάθος των αιωρούμενων σωματιδίων

Επιβλέπων:  Δημήτριος Μπαλής