Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής

e-mail: ioanniei@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2016

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Υπολογισμός της χρονικής καθυστέρησης (time lag) ανάμεσα στις μεταβολές του ύψους της τροπόπαυσης και τις συγκεντρώσεις του 7Be στο επιφανειακό στρώμα της ατμόσφαιρας, για περιοχές της Φινλανδίας

Επιβλέπων:  Ιωαννίδου Αλεξάνδρα