Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής

e-mail: anchrysa@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Επίδραση των μεταβολών του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του 11-ετούς ηλιακού κύκλου με τη χρήση μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας και Χημείας-Κλίματος

Επιβλέπων:  Τουρπάλη Κλεαρέτη