Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ «Φυσικής Περιβάλλοντος»

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

Υγιές εργατικό δυναμικό σημαίνει και υγιής οικονομία. Ωστόσο, τα συνήθη μέτρα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, από την επένδυση σε δεξιότητες, τεχνολογία και καινοτομία έως την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, δεν καταφέρνουν να συνυπολογίσουν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια της ευημερίας: την κακή υγεία των εργαζομένων

προκήρυξη – αίτηση 2017