Μάρτιος 2022 – Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, στις 10:00, στην αίθουσα του ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος (2ος όροφος, Γυάλινο Κτίριο ΣΘΕ)

Ανακοίνωση