Στον σύνδεσμο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 για το Β’ έτος.

Έναρξη μαθημάτων 7 Οκτωβρίου 2019.

 

Το αντίστοιχο πρόγραμμα για τους φοιτητές του Α’ έτους θα ανακοινωθεί μετά την αξιολόγηση των αιτήσεών τους.