Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Α’ εξάμηνο

 • Aτμόσφαιρα-σύσταση και δομή.
 • Ακτινοβολία και η σημασία της στην ατμόσφαιρα.
 • Η θερμοκρασία του αέρα.
 • Η υγρασία του αέρα.
 • Σχηματισμός νεφών και υετού.
 • Η πίεση του αέρα, η υψομετρική εξίσωση.
 • Άνεμοι-γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.
 • Αέριες μάζες και μέτωπα.
 • Μετωπικοί κυκλώνες και αντικυκλώνες.
 • Καταιγίδες, τροπικοί κυκλώνες.
 • Πρόγνωση του καιρού.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ708

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μελάς