Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Γ΄εξάμηνο

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ730

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μελάς, Αλκιβιάδης Μπάης