Περιγραφή Μαθήματος


Προσφέρεται στο Α’ ή Γ’ εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξειδικευτούν στη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και τεχνικών περιβαλλοντικής πληροφορικής. Συγκεκριμένα στα πλαίσια το μαθήματος θα μελετηθούν: Τύποι αρχείων περιβαλλοντικής πληροφορίας. Μεταδεδομένα. Βιβλιοθήκες επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων τηλεπισκόπισης. Τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης με τη χρήση της Interactive Data Language, IDL ή/και της Matrix Laboratory, MatLab.  Τεχνικές οπτικοποίησης και επεξεργασίας προσομοιώσεων ατμοσφαιρικών μοντέλων. Τεχνικές διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων. Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ734

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Μαρία - Ελισσάβετ Κουκουλή, Καλλιόπη Άρτεμις Βουδούρη