Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

e-mail: vana@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Συμβολή στη μελέτη της ανάκαμψης της ολικής στήλης όζοντος για το διάστημα 1979-2009

Επιβλέπων:  Ζάνης Πρόδρομος