Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Φοιτητής