Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής

e-mail: smpolis@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Η επίδραση των ετησίων ανέμων στα επίπεδα του όζοντος στην ανατολική Μεσόγειο

Επιβλέπων:  Μελάς Δημήτριος