Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΔΑΒΙΔΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2012

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Διερεύνηση αντιλήψεων, ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικής ακολουθίας για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Επιβλέπων:  Μπάης Αλκιβιάδης