Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος  το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Μέγιστος αριθμός εισακτέων: 10

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει το χρονικό διάστημα 31-8-2020 ως 25-9-2020, με έναν από τους εξής τρόπους:

  1. Κατάθεση στη Γραμματεία με φυσική παρουσία, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης
  2. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής (pms@physics.auth.gr)
  3. Με ταχυδρομική αποστολή (στον φάκελο πρέπει να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστολής)

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου παρατίθεται η πλήρης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020-21

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2020-21

Υπευθ. Δήλωση

Παρακαλείστε, για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ να διαβάσετε τον Κανονισμό.