Περιγραφή Μαθήματος


Προσφέρεται στο Β’ ή στο Γ’ εξάμηνο

Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία. Θέματα αιχμής της περιβαλλοντικής έρευνας. Αναζήτηση βιβλιογραφίας. Βάσεις Περιβαλλοντικών δεδομένων. Εργαλεία ανάλυσης Περιβαλλοντικών δεδομένων. Ανάλυση και ερμηνεία περιβαλλοντικών δεδομένων. Βασικά στοιχεία συγγραφής και δημοσίευσης ερευνητικών άρθρων. Προετοιμασία δημοσίευσης

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ735

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μελάς, Αλκιβιάδης Μπάης