Περιγραφή Μαθήματος


  • Τηλεπισκόπιση του ατμοσφαιρικού όζοντος και των αιωρημάτων με τη χρήση πηγών laser.
  • Βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου με πρότυπη λυχνία.
  • Μετρήσεις θορύβου.
  • Μετρηση οπτικου βαθους των σωματδίων
  • Μέτρηση και επεξεργασία δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ702

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Χαρίκλεια Μελέτη, Δημήτριος Μπαλής, Αλκιβιάδης Μπάης, Κατερίνα Γκαρανέ, Ελένη Κατράγκου