Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Β’ εξάμηνο.

  • Μεταβολές της ατμόσφαιρας και των ωκεανών σε παγκόσμια κλίμακα.
  • Μεγάλες κυμάνσεις στην ατμόσφαιρα και τηλεσυνδέσεις.
  • Μηχανισμοί, μεγέθη και χρονικές κλίμακες των μεταβολών, φυσικών και ανθρωπογενών.
  • Εσωτερικές μεταβολές του συστήματος Γης-ατμόσφαιρας

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ707

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Κλεαρέτη Τουρπάλη