Περιγραφή Μαθήματος


Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠΔΙΠ

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Τέταρτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:  

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  30

Διδάσκοντες: