Από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφίων του ΠΜΣ ανακοινώνεται ο προκαταρκτικός πίνακας εισακτέων για το πανεπιστημιακό έτος 2022-2023.

  1. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά μέχρι και την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι πτυχιούχοι. Η τελική λίστα των εισακτέων θα δημοσιευθεί σύντομα.
  2. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι με σειρά κατάταξης 1-10 να ενημερώσουν για την αποδοχή (ή όχι) της εισαγωγής τους μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στις 10:00 π.μ., μέσω e-mail στη διεύθυνση msc-env@physics.auth.gr
  3. Αν υπάρξουν κενές θέσεις εισαγωγής, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail (στη διεύθυνση που δήλωσαν) και θα πρέπει να απαντήσουν άμεσα για την αποδοχή της θέσης.
  4. Η 1η συνάντηση των πρωτοετών του ΠΜΣ θα γίνει την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Μεταπτυχιακού Φυσικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο της ΣΘΕ, 2ος όροφος).
ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*
α/α αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης Σύνολο μορίων
1 55f65ade-0c59-4212-ac81-7464194e03db 75.38
2 787ba5cc-eeaa-4f77-ae50-32082fb14b9c 69.61
3 1d15704b-bcfc-4d4a-ae5c-fa5ebd394b0f 67.98
4 32fa9442-ade2-4ee7-b844-53097b29242e 65.01
5 78531ffc-edf9-437c-8a2e-46a2ac2190d3 62.13
6 e6466b67-90b8-404f-83ea-3d97ad9de17a 57.01
7 0462e493-24f2-47b7-988b-10b48a58d603 46.79
8 b86c29ff-ac78-48c0-ba2f-7749f64f73c4 37.73
9 69f84f6b-32fc-4b50-a520-44494154288b 29.58
10 508d0ffa-9309-4a47-a740-341de6df218f 29.50
11 08d9a2d8-82b8-4957-8276-8e6a7068665c 29.06
12 80a6a9a0-52d9-4569-b15b-29d1752cec3b 24.76
13 b0cb1795-bf4c-4fa4-851b-f5b795bd2d51 17.29
14 22f48e2e-1a93-45b4-aedf-2bec8ec3d886 16.04
15 742b67c7-3628-4374-b671-a0eeaa43f9f9 15.26
16 d67dde3b-c5fb-42fc-81e0-00e5dce7fc9d 15.23
17 be51b0dd-68d2-45d0-a757-7da038f6374a 14.89
Δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια:
1dc14b96-0652-4920-aa96-f3236b7e7c53
*Σημειώνεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν πτυχίο, πρόκειται να γίνουν δεκτοί εφόσον γίνουν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022.