Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓ.

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Εργαστήριο Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, 1ος όροφος, Ανατολική Πτέρυγα ΦΜΣ

Alexandra Ioannidou has more than 20 years of education experience on teaching and students supervision and more than 25 years of experience on basic and applied research on radiation physics and isotopes, environmental radioactivity – radioecology, on radioactive aerosols and their behavior in the atmosphere, environmental radioactivity from Chernobyl and Fukushima accident and effects of radioactive pollutants in the ecosystem, NORM/TENORM studies in atmosphere, aquatic environments (lake, river, ground water), agriculture, Radon: indoor/outdoor concentrations. She has participated in 18 national and international projects and has published more than 140 papers in International Journals and Conference Proceedings.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος