Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2012

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κατανομή της ακτινικής ροής από το έδαφος μέχρι την κατώτερη στρατόσφαιρα κάτω από διαφορετικές συνθήκες αεροζόλ και ανακλαστικότητας του εδάφους

Επιβλέπων:  Μπάης Αλκιβιάδης