Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

e-mail: smystaki@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της διαπερατότητας των νεφών κατά τον 21ο αιώνα με χρήση μοντέλων γενικής κυκλοφορίας Ατμόσφαιρας-Ωκεανού και μοντέλων Χημείας-Κλίματος

https://ikee.lib.auth.gr/record/126724/?ln=el

Επιβλέπων:  Τουρπάλη Κλεαρέτη