Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Πτυχίο: Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος