Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Φοιτητής