Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

Πτυχίο: Παν. Ιωαννίνων, Τμ. Φυσικής

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Φοιτητής