Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2019

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Προσομοιώσεις βιολογικών δόσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας στον 21ο αιώνα σε σχέση με την εφαρμογή ή μη του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ

Επιβλέπων:  Αλκιβιάδης Μπάης