Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΓΚΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Φοιτητής