Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2019

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη σημειακών πηγών αερίων ρύπων από δορυφορικές παρατηρήσεις

Επιβλέπων:  Δημήτριος Μπαλής