Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Πτυχίο: ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής

e-mail: 

Κατάσταση Σπουδών:  Φοιτητής