Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πτυχίο: 

e-mail: mfiliogl@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Απόφοιτος

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος κτήσης τίτλου : 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη ευαισθησίας του αλγορίθμου LIRIC χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Lidar του Ε.Φ.Α. Θεσσαλονίκης

Επιβλέπων:  Μπάης Αλκιβιάδης