Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού

Πρόγραμμα εξεταστικής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2020-2021 Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020
Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο ΠΜΣ «Φυσική του Περιβάλλοντος» για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εξαμηνιαία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Τα υποχρεωτικά μαθήματα, και β) τα μαθήματα επιλογής. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 120 ECTS, από τις οποίες οι 70 αντιστοιχούν στα υποχρεωτικά μαθήματα, οι 20 συμπληρώνονται επιλέγοντας πέντε (5) από τα μαθήματα επιλογής και οι 30 μονάδες ECTS πιστώνονται με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

 Τα μαθήματα με τις εβδομαδιαίες ώρες και τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ανά εξάμηνο ορίζονται ως εξής:

Στο Α´ εξάμηνο διδάσκονται 4 υποχρεωτικά μαθήματα (26 ECTS) και 1 μάθημα επιλογής (4 ECTS).

Κωδικός Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα ECTS Διδάσκονες
ΜΦΠ701 Ανάλυση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων 3 5 Δημήτριος Μπαλής, Κλεαρέτη Τουρπάλη
ΜΦΠ706 Δορυφορική Τηλεπισκόπηση 3 5 Μελέτη Χαρίκλεια, Μαρία-Ελισσάβετ Κουκουλή, Diego Loyola
ΜΦΠ604 Ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα 3 8 Αλκιβιάδης Μπάης
ΜΦΠ601 Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος 3 8 Τουρπάλη Κλεαρέτη

Στο Β´ εξάμηνο διδάσκονται 3 υποχρεωτικά μαθήματα (22 ECTS) και 2 μαθήματα επιλογής (8 ECTS).

Κωδικός Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα ECTS Διδάσκονες
ΜΦΠ702 Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων 3 8 Χαρίκλεια Μελέτη, Δημήτριος Μπαλής, Αλκιβιάδης Μπάης, Κατερίνα Γκαρανέ, Ελένη Κατράγκου
ΜΦΠ602 Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Περιβαλλοντική Μετεωρολογία 3 8 Δημήτριος Μελάς
ΜΦΠ603 Χημεία Περιβάλλοντος 3 6 Πρόδρομος Ζάνης, Δημήτριος Μελάς

Στο Γ´ εξάμηνο διδάσκονται 3 υποχρεωτικά μαθήματα (22 ECTS) και 2 μαθήματα επιλογής (8 ECTS).

Κωδικός Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα ECTS Διδάσκονες
ΜΦΠ705 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3 8 Δημήτριος Μπαλής, Κατερίνα Γκαρανέ
ΜΦΠ704 Διαχείριση Περιβάλλοντος 3 8 Δημήτριος Μελάς, Δημήτριος Μπαλής
ΜΦΠ703 Μοντέλα Ποιότητας του Αέρα 3 6 Χαρίκλεια Μελέτη

Στο Δ´ εξάμηνο εκπονείται μόνο η Διπλωματική Εργασία.

Η Διπλωματική Εργασία πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ, και εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων.

Μαθήματα Ειδίκευσης Επιλογής

Κωδικός Μάθημα Ώρες / Εβδομάδα ECTS Διδάσκονες
ΜΦΠ731 Στατιστική Ανάλυση Χρονοσειρών 2 4 Κλεαρέτη Τουρπάλη
ΜΦΠ711 Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας 2 4 Δημήτριος Μελάς, Αλκιβιάδης Μπάης
ΜΦΠ710 Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας 2 4 Δημήτριος Μελάς
ΜΦΠ730 Πρακτική άσκηση 2 4 Δημήτριος Μελάς, Αλκιβιάδης Μπάης
ΜΦΠ732 Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενημέρωσης 2 4 Κωνσταντίνος Καρατζάς
ΜΦΠ734 Περιβαλλοντικά Εργαλεία Πληροφορικής 2 4 Μαρία - Ελισσάβετ Κουκουλή, Καλλιόπη Άρτεμις Βουδούρη
ΜΦΠ733 Περιβαλλοντική Αξιολόγηση: Εργαλεία και Εφαρμογές 2 4 Ευφροσύνη Γιαμά
ΜΦΠ709 Μοντέλα Διάδοσης Ακτινοβολίας 2 4 Αλκιβιάδης Μπάης
ΜΦΠ713 Ατμοσφαιρικά Αιωρήματα 2 4 Δημήτριος Μπαλής
ΜΦΠ728 Βιογεωχημικοί Κύκλοι 2 4 Χαρίκλεια Μελέτη
ΜΦΠ708 Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας 2 4 Δημήτριος Μελάς
ΜΦΠ735 Θέματα Περιβαλλοντικής Έρευνας 2 4 Δημήτριος Μελάς, Αλκιβιάδης Μπάης
ΜΦΠ707 Παγκόσμιες μεταβολές 2 4 Κλεαρέτη Τουρπάλη
ΜΦΠ716 Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος 2 4 Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Στυλιανός Στούλος, Χρυσάνθη Τοπάλογλου
ΜΦΠ729 Εργαστηριακές Ασκήσεις και Mετρήσεις Πεδίου 2 4 Αλκιβιάδης Μπάης, Δημήτριος Μπαλής, Κατερίνα Γκαρανέ
    Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

  • βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.